Hvordan virker et jordvarmeanlæg?

Hvis du overvejer at investere i jordvarme, så er det nyttigt, at forstå hvordan det hele hænger sammen. I denne artikel kan du læse mere om hvordan et jordvarmeanlæg opvarmer din bolig, og giver dig varmt brugsvand.

Et jordvarmeanlæg består af nogle jordslanger og en varmepumpe. Et jordvarmeanlæg er en miljøvenlig investering, der kan skære op mod 50 % af din varmeregning.

Princippet i et jordvarmeanlæg er, at jordslangerne optager jordens varme, og transporterer denne varme ind til varmepumpen. Jordslangerne indeholder en frostvæske, der bliver varmet op af jorden. Når denne frostvæske opnår en temperatur på ca. fire grader – så løber den ind til varmepumpen.

Sådan virker jordvarme


Jordslangerne der er nedgravet i dit have- eller jordareal indeholder en frostvæske. Denne frostvæske varmes op af jorden. Herefter bliver frostvæsken pumpet ind til varmepumpen, der indeholder en varmeveksler. Varmeveksleren indeholder et kølemiddel med et meget lavt kogepunkt, der begynder at fordampe som resultat af varmen fra jordslangerne.Når kølemidlet fordamper, føres det ind til en kompressor i varmepumpen. Kompressoren øger trykket i kølemidlet, og herved stiger kølemidlets temperatur betydeligt.

jordvarme illustration

Efter at trykket og temperaturen er blevet hævet, føres kølemidlet ind til varmepumpens kondensator. Her afgives varmen til en vandkreds. Denne vandkreds er forbundet til din varmtvandsbeholder og dine radiatorer eller gulvvarme.

Når varmen er afgivet til din varmtvandsbeholder, kan du tappe varmt brugsvand i din vandhane eller bruser. Varmen bliver ligeledes afgivet i dit centralvarmesystem. Når kølemidlet har afgivet sin varme, så ledes det tilbage til varmeveksleren – hvor processen starter forfra. Det samme gør sig gældende med frostvæsken fra jordslangerne.

Et jordvarmeanlæg kan virke som noget fusk – men det er faktisk nøjagtigt det samme der sker i dit køleskab; bare med omvendte fortegn så at sige. Et jordvarmeanlæg kan fungere selvom der er meget koldt – men det er naturligvis mest effektivt, når der er varmt udenfor.

Du kan også finde informationer omkring solcelleanlæg, jordvarme og varmepumper.

Kilder:
Varmepumpeoversigten

 

Pin It on Pinterest