Den 20. november 2012 fremsatte Regeringen et nyt lovforslag for afregningen af solcelleanlæg. De nye regler, som loven indeholder, er gældende fra selv samme dag, som lovforslaget er blevet fremsat – hvilket betyder, at loven er gældende for alle solcelleanlæg, der er blevet indgået aftale om efter den. 19 november 2012. Hvis du har investeret i et nyt solcelleanlæg – eller tænker på det – så kan du her læse om reglerne for et solcelleanlæg.

Nye afregningsregler for solcelleanlæg


Hvis du har indgået en bindende aftale om et solcelleanlæg efter den 19. november 2012, så gælder de nye afregningsregler for dig. Der er fortsat tale om en nettomåler-ordning – men modsat tidligere, kan du ikke ’spare’ din producerede el op på elnettet i et år. Ved de nye afregningsregler kan du kun spare den producerede el op i en time, hvorfor den nye ordning også kaldes timebaseret nettomåler-ordning.