Hvad er en varmepumpes COP-tal?

Når man udregner en varmepumpes COP-tal, så måler man først elektricitetsforbruget på varmepumpen, og dernæst måler man varmepumpens produktion af rumvarme og varmt brugsvand. Til sidst dividerer man elektricitetsforbruget med produktionen af rumvarme og varmt brugsvand – og så står man tilbage med varmepumpens COP-tal. Det er lidt som at udregne, hvor mange kilometer en bil kører på en liter benzin.

Der er naturligvis nogle betænkeligheder forbundet med en varmepumpes COP-tal. Fabrikanterne af varmepumperne har nemlig en standardmetode til at udregne varmepumpens COP-tal, og dette tal kan du ikke helt regne med i praksis. Effektfaktoren afhænger nemlig af hvordan du bruger din varmepumpe, skiftende temperaturer, om du har en buffertank, variabel ydelse på din kompressor (fx i frostvejr) og om du har vekslende strømforbrug på cirkulationspumper. Alt dette tages der ikke hensyn til i fabrikanternes standardmetode.

Du kan dog alligevel bruge en varmepumpes COP-tal som rettesnor, når du skal investere i en varmepumpe. Det gør det nemlig muligt at sammenligne forskellige varmepumper, og varmepumperne klassificeres endvidere også efter deres COP-tal. Selvom tallet fra fabrikantens side er højt sat, så vil en varmepumpe med et højere COP-tal altid være at foretrække.

Noget som du også kan kigge efter, når du skal investere i en ny varmepumpe, er varmepumpens årsvarmefaktor. Her gælder samme devise; jo højere jo bedre. Årsvarmefaktoren illustrerer den gennemsnitlige effektfaktor målt over et helt år. Dette tal er på mange måder vigtigere end varmepumpens COP-tal, da årsvarmefaktoren vil give et mere reelt billede af effektfaktoren.

Du kan også finde information omkring solcelleanlæg, jordvarme, varmepumper og isolering.

Kilder:
Varmepumpeoversigten
Varmepumpesiden
StyrDinVarmepumpe

 

Pin It on Pinterest